Artykuły

- Cezary, tel. 889 493 153

Yin Yang

Poszukiwanie spokoju
w chwili obecnej
Trener Czarek
BLOG

Zrozumienie filozofii Yin Yang

Korzenie Yin i Yang w starożytnych Chinach
Głęboko zakorzeniona w starożytnych chińskich wierzeniach, filozofia yang reprezentuje dwoistość wszystkich rzeczy we wszechświecie. Równowaga i harmonia między yin i yang jest istotną częścią feng shui, taoismu, niektórych form sztuk walki.

Symbol yin yang jest rozpoznawany na całym świecie. Począł się tysiące lat temu w starożytnych Chinach. Najwcześniejsze symbole yin i yang znaleziono na kościach wyroczni z XIV wieku p.n.e. Kości Oracle są szczątkami szkieletowymi zwierząt, które wcześni Chińczycy stosowali jako metodę wróżbiarowania. Symbole użyte w tych napisach przedstawiają dwoistość podstawowych zjawisk naturalnych, takich jak dzień i noc. Przez kolejne stulecia filozofia yin i yang reprezentowała wierzenia starożytnych Chińczyków w ich rozumieniu działania wszechświata. Reprezentuje przeciwieństwo, ale komplementarną, dualną polaryzację całego istnienia. Wszechświat składa się z energii lub chi, a cała energia zawiera równowagę yin i yang.

Rozwój Tao
Korzystając z I Ching, filozofowie rozwinęli Tao, który jest zasadą działania wszechświata. Ich nowa teoria została przekształcona w wyrostek I Ching i wyjaśnia ona pochodzenie yin yang, znanej również jako Pięcioma Agentów Szkoły Myśli Chińskiej. Wyrostek zawierał również wyjaśnienie metafizycznych czynników wszechświatowych i wszystkiego, co w nim znajduje się. Szkoła Myśli Yin Yang opiera się na jednej zasadzie, że wszechświat jest prowadzony przez Wielką Ostateczną lub Tao. Filozofia Tao polega na tym, że wszystko jest podzielone na dwie zasady, które są przeciwne, w ich istnieniu i działaniach, yin i yang.
Znaczenie znalezione w symbolu Yin Yang
Reprezentowany przez z zewnątrz symbolu yin yang jest wszystkim we wszechświecie lub całością jednego aspektu istnienia. Obszary białych i czarnych kształtów, które znajdują się w kręgu, reprezentują yin i yang. Kształty te symbolizują dwie energie i ich wzajemne interakcje, które powodują, że wszystko we wszechświecie się dzieje. Ich płynne kręcone kształty symbolizują ciągłą zmianę, która zaradza się we wszechświecie między yin i yang, z których jedna płynie w drugim w nieskończonym cyklu równowagi i harmonii.
 
Yin i Yang są we wszystkim, co jest obecne
Zgodnie z filozofią yin yang, każdy jest obecny we wszystkim, co istnieje. Znak yin yang reprezentuje to symbolicznie. Duży ciemny obszar ma małe białe koło, a biały obszar ma małe ciemne koło. To ilustruje, że tak jak jest w życiu, wszystko nie jest całkowicie białe ani czarne, i nie może istnieć sam. Muszą istnieć razem, a każda energia zawiera elementy swojej przeciwnej energii.
Interakcja pomiędzy energiami
Symbol yin yang daje poczucie silnej interakcji dwóch przeciwstawnych energii, pokazujących, że istnieje ciągły ruch i wymiana energii między yinem a yangiem, tak jak istnieje ciągła wymiana energii życia.
Widmo energii
W yin i yang istnieje widmo energii, które płyną z jednego do drugiego wiecznie. Na przykład pomyśl o upuszczeniu wody w kąpieli w odpowiedniej temperaturze. Kiedy obrócisz go wyłącznie na gorąco, jest zbyt ciepło, więc dodajesz również trochę zimna do gorącej wody, aby złagodzić temperaturę. Woda kąpana, z którą się kończy, istnieje w widmie temperatury zawierającej elementy polarnych przeciwieństwa widma temperaturowego, zimnego i gorącego.

Innym przykładem jest lewy mózg/prawy mózg. Mózgi są podzielone na dwie połówki, po lewej i prawej stronie, z każdą połową kontrolującą różne funkcje umysłu. Twój lewy mózg kontroluje myśli i rozum, podczas gdy prawy mózg kontroluje intuicję i kreatywność. Aby mieć w pełni funkcjonujący umysł, potrzebujesz obu z nich; nie możesz wykonywać zadań twórczych bez rozumowania i nie możesz odpowiednio myśleć o rozwiązaniu bez elementu intuicji lub kreatywności. Połączenie tych dwóch przeciwstawnych energii tworzy całość, którą jest wasz umysł.
Filozofia yin yang wyjaśnia dwoistość występującą we wszechświecie i interakcje przeciwstawnych energii. Jest obecna wszędzie, a każdy składnik nie jest ani dobry, ani zły, po prostu jest. Nie może istnieć bez drugiego.

KONTAKT

PRACUJĘ

© Copyright 2024 kolorowagrafika.pl